ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία Τζάφης Ηλεκτραγορά δραστηροποιείται στο εμπορίο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών από το 1950. Μία αμιγώς ελληνική και οικογενειακή επιχείρηση που στόχος της είναι η άμεση, καλύτερη και ως προς το συμφέρον του καταναλωτή εξυπηρέτηση. Όπλα της: η εξειδίκευση, η προσωπική επαφή με τους πελάτες, οι έξυπνες και ολοκληρωμένες προτάσεις στο χώρο των ηλεκτρικών συσκευών.
Δημοφιλή προϊόντα